10 kwaliteiten van een goede werknemer

Werkgevers willen dat werknemers meer in huis hebben dan alleen maar zuivere vakkennis.

 Werkgevers zoeken medewerkers die ook over bepaalde gedragskenmerken en competenties beschikken. Welke zijn dat dan wel? De laatste paar jaar zijn de eisen die werkgevers stellen, sterk toegenomen. Ze vragen een schaap met vijf poten (dat overigens niet bestaat!).

Nog niet zo lang geleden volstond het, dat je over genoeg kennis en een of meerdere diploma’s beschikte om ergens aan de slag te kunnen. Knowhow was essentieel. Tegenwoordig maakt knowhow bij bedrijven integraal deel uit van je persoonlijkheid: pas je binnen het team, bij de uitstraling van het bedrijf, wat breng je als onderscheidend vermogen mee?


Welke kwaliteiten zoeken werkgevers in nieuwe medewerkers?

 1. Aanpassingsvermogen
  Net zoals het wereldbeeld, de technologie en de markten verandert ook onze werkomgeving voortdurend. Als werknemer moeten we ons aanpassen. Als je dat niet kunt of wilt, zal dat er toe leiden dat er geen plaats meer voor jou zal zijn binnen de onderneming.
 2. Ontwikkeling
  Om als werknemer bij te blijven, is het zaak je te blijven ontwikkelen, zowel professioneel als persoonlijk.  Dat vraagt een extra inspanning van jou. Die goed is voor de onderneming en voor jou. Blijf je in de loop van je carrière bijscholen.
 3. Veelzijdigheid 
  Over voldoende kennis beschikken is natuurlijk goed. Een opleiding volgen is nog beter. Maar aarzel ook niet om opleidingen te volgen in totaal verschillende richtingen. Werken in een bedrijf eist steeds meer dat je verschillende taken kunt vervullen. Je kunt dit ook gebruiken om te anticiperen op de veranderende arbeidsmarkt.
 4. Initiatief
  De tijd is voorbij dat je als werknemer strikt houdt aan het werk, dat je is opgedragen. Merk op als iets niet lekker loopt of juist heel goed en koppel dat terug aan je leidinggevende. Leg je ideeën op tafel, hoe iets beter kan. Maak van die momenten gebruik door je initiatief te tonen en bijvoorbeeld op toekomstige opdrachten te anticiperen.
 5. Integriteit
  Wees integer. Geen enkele werkgever wil de naam van zijn bedrijf geassocieerd zien met een oneerlijke werknemer. Daarom gaan werkgevers steeds meer op zoek naar werknemers die eerlijkheid als belangrijke waarde in het vaandel voeren. (H)erken je eigen fouten en kom daarvoor uit, wanneer je bijvoorbeeld een onjuiste beslissing hebt genomen. Probeer fouten waar  mogelijk weer recht te zetten.
 6. Teamplayer zijn
  Hoewel jij als medewerker je eigen functie-inhoud vervult, is het not done als je je te weinig als teamspeler opstelt. Iedere werknemer werkt mee aan het geheel. De andere medewerkers zijn ofwel je directe collega’s en of je interne klanten. Een gebrek aan teamwerk is een veel gehoorde reden voor ontslag.
 7. Communicatief
  Die kwaliteit is een essentiële voorwaarde om in teamverband te kunnen werken. Alles is communicatie: telefonisch contact, mailwisseling, deelname aan social media, je manier van terugkoppelen. In persoonlijk contact communiceer je voor het overgrote deel met je lichaamstaal en je stem. Wees je bewust van je lichaamstaal. Leer dus de (effecten van de) verschillende communicatiemiddelen kennen.
 8. E-mailverkeer
  Pas op met e-mails. E-mails kunnen makkelijk verkeerd geïnterpreteerd worden. In een gesprek zie, hoor en merk je hoe iets wat jij communiceert, overkomt en kun je meteen bijsturen. Bij e-mails is dat niet zo. Denk even na voor je een bericht verstuurt.
 9. Emotionele intelligentie
  Het komt voor dat je met een collega niet goed kunt opschieten. Vraag je af wat de positieve bedoeling is van het gedrag dat je collega laat zien. Maak onderscheid tussen de persoon en het gedrag. Wanneer je je collega aanspreekt op gedrag, doe dat met respect, waarbij je de relatie onderhoudt.
 10. Leiderschap
  Het is een natuurlijk iets dat oudere, ervaren collega’s met pensioen gaan en hun functie beschikbaar komt. Heb jij ambitie om een ploeg aan te sturen en te motiveren? Richt je loopbaan daar op in. Doe ervaring op in de juiste banen, ontwikkel gaandeweg je leiderschapsvaardigheden, doe een studie of laat je coachen, zodat je er klaar voor bent.

Wat de werkgever aantrekkelijk vindt, is minstens zo aantrekkelijk voor de werknemer. Volgens mij een WIN-WIN situatie.