Dilemma: blijven of vertrekken?

Het dilemma waar je als werkende vroeg of laat mee te maken krijgt: moet ik bij mijn huidige werkgever blijven, of uitkijken naar een nieuwe baan? Vroeger wist je precies waar je tot aan je pensioen aan toe was. Verleden tijd. Waarom is dit vaak een lastige keuze? Blijven of vertrekken? Waar doe ik goed aan? Aan beide zijn voordelen en nadelen verbonden en er kleven risico’s aan. Vooral als de verschillen tussen je huidige baan en een nieuwe niet zo groot zijn, of juist erg groot zijn, slaat de twijfel toe. Bijvoorbeeld: je wilt wel een gelijkwaardige functie, maar graag een andere werkomgeving of cultuur. Of je wilt een promotie maken naar meer verantwoordelijkheden en salaris.

Vertrekken biedt kansen: een nieuwe  uitdaging, meer verantwoordelijkheden, een takenpakket dat je meer aanspreekt, mogelijk een hoger salaris, meer status.

Vertrekken brengt ook  onzekerheid met zich mee, omdat je een stukje ‘veiligheid’ (ook al is dat vaak een schijnveiligheid) opgeeft, wanneer je langere tijd bij een werkgever werkt of het werk je goed afgaat. Misschien brengt het denken over een nieuwe loopbaan  ‘ja maar’ gedachten met zich mee. Blijf niet in het oude hangen, want zolang je ideeën hebt over ander werk, kun je dat ook creëren.

 7 REDENEN OM TE VERTREKKEN

Uit diverse onderzoeken blijkt dat mensen die uit eigen beweging van baan willen veranderen, dat niet doen uit ontevredenheid. Het belangrijkste motief is, dat ze in een andere baan – intern of elders – meer tevredenheid denken te krijgen. Een positieve motivatie, die van binnenuit komt. Je loopbaan uitstippelen volgens een flexibel plan. Zelf stappen zetten.

Wat kunnen redenen voor vertrek zijn?

1 Het werk op zich Het werk geeft je geen bevrediging meer, je vindt het saai, je doet het op de automatische piloot, de uitdaging is verdwenen. Het werk is te zwaar geworden: je moet te veel dingen in te weinig tijd. Je moet  (te) veel reizen.

Misschien is de inhoud van je werk veranderd? Voor de een komt zo’n verandering precies op het juiste moment, een ander voelt zich als een vis in het water bij het eerdere werk. Ook een vermindering van een aantal taken en dienstreizen kan een reden zijn. Het bedrijf gaat verhuizen en er wordt op aangedrongen dat je mee verhuist.

2 Ambitie Het kan zijn dat je wilt doorgroeien en dat er geen mogelijkheden zijn binnen het bedrijf. Of andersom: je wilt het wat rustiger krijgen en werk doen met minder verantwoordelijkheden. Je wilt dat stuk kwijt.

3 Verschil in visie Jouw visie bijvoorbeeld over leidinggeven of de bedrijfsvoering strookt niet meer met die van het bedrijf. De visies zijn als het ware onverenigbaar geworden.

4 Medewerker en collega’s Er is een groot personeelsverloop. Oude collega’s zijn vertrokken naar elders of hebben andere functies betrokken. Je mist de soepelheid in de samenwerking met nieuwe collega’s. Een collega heeft promotie gemaakt.

5 Leidinggevende De sfeer is verslechterd. Je hebt een nieuwe leidinggevende, waar je niet makkelijk mee door een deur kan. Wat jij van een leidinggevende verwacht, komt niet overeen, het verschil geeft wrijving. Of er is een conflict ontstaan met je leidinggevende, dat moeilijk oplosbaar is.

6 Fusieperikelen Je huidige baan gaat verdwijnen, omdat er een fusie plaatsvindt. Jammer, want je voelt je als een vis in het water in de huidige functie. Je kunt last hebben van concurrentiestrijd met collega’s omdat er teveel mensen zijn voor het aantal banen. Er moeten mensen ‘uit’.

7 Plafond Er zijn geen mogelijkheden om door te leren. Bij je huidige werkgever zit je aan het salarisplafond. Je wilt groeien in inkomen, maar bij de huidige werkgever kan dat niet. Secondaire arbeidsvoorwaarden worden minder.

TWIJFEL JE NOG? Deze 7 VRAGEN  kunnen je helpen om je keuze duidelijk te krijgen.

  1. Wat is er mogelijk bij je huidige werkgever: Is er ruimte voor training, opleiding en ontwikkeling?
  2. Zijn er mogelijkheden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden uit te breiden?
  3. Heeft de organisatie oog voor medewerkers, klanten, toeleveranciers?
  4. Is er een open communicatie tussen medewerkers en leiding en collega’s?
  5. Speelt de organisatie in op de markt? Worden nieuwe diensten en producten ontwikkeld? Is de organisatie beter dan de belangrijkste concurrenten?
  6. Is men betrokken bij de medewerkers? Luistert men naar ideeën van hen?
  7. Zie je mogelijkheden om je loopbaan positief te vervolgen binnen de organisatie?


Maak de balans op
:  tevreden over de werkgever of uitkijken naar ander werk? Kom je er niet uit, praat er over of neem contact op.  Ik denk graag met je mee! Bel 06-22822589 voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.