Verwachtingen van werkgever en werknemer komen niet overeen

Als jouw werkgever je vertelt dat ….hij meer van jou had verwacht, is dat meestal een tegenvaller. 


Anne schrok dat de werkgever na 2 maanden aangaf dat hij meer van haar verwachtte. Eigenlijk was ze ook boos. De leidinggevende had bij aanvang gezegd: werk je maar goed in. En nu deze reactie.

Wanneer emoties in het geding zijn kan het lastig zijn om goed en vooral adequaat te reageren. De emoties overvielen Anne, ze werd stil en vond niet de juiste woorden. Lag het aan haar of aan de omstandigheden op het werk? Ze had de tijd genomen om zich goed in het systeem in te werken. Wist de leidinggevende niet dat er naast de achterstand veel verzuim was door zieke collega’s en afwezigen door familieomstandigheden?

Voor Anne was het onduidelijk wat de leidinggevende precies verwacht had. Hoe had deze situatie voorkomen kunnen worden?

Tip 1: Vraag vooraf goed door wat er van je verwacht wordt en binnen welk tijdsbestek iets af moet. Maak het SMART. Wanneer er kritiek op je werk wordt uitgesproken, vraag eveneens door, wat er wel goed gaat en wat beter kan of moet. Dat schept duidelijkheid in verwachtingen over en weer.

Tip 2: Door zelf achterop je stoel te gaan zitten, ben je in staat beter te luisteren. Vat samen wat je hoort. Zo check je of jouw interpretatie klopt. Bijkomend voordeel is dat je jezelf tijd gunt om je eigen reactie en jouw zienswijze naar voren te brengen. Denk mee met je leidinggevende. Bespreek welke resultaten precies gehaald moeten worden en binnen welk tijdspad dat moet gebeuren. Dat is concreet en winst voor jou en je leidinggevende.

Feedback is geen falen maar een kans waarvan je kunt leren en positief op te vallen. Besef dat het kritiek is op je gedrag, niet op wie je bent.